[BF펀드] 공공임대 선순위 담보대출(1억 5,150만원) 투자상품 Open [투자수익율 연10%,6개월 & LTV 57.55%, 7월9일 마감]

P2P투자상품

[BF펀드] 공공임대 선순위 담보대출(1억 5,150만원) 투자상품 Open [투자수익율 연10%,6개월 & LTV 57.55…

12 BF펀드 0 89 0
1935632044_MC9HOBUi_b3a7e9e4de9f79053579703cc2907c9d3d1187dc.png
안녕하세요 비에프펀드입니다!


제398호 공공임대 선순위 담보대출 1억 5,150만원 상품을 오픈하였습니다.


연 10% 6개월 LTV 57.55% 상품입니다.현재 누적 투자액 500억 돌파 기념

Summer Holiday 이벤트를 7월 12일까지 진행중이오니

이벤트와 상품 모두 많은 관심 부탁드립니다.감사합니다!


1935632044_SHhPVsYf_14b2ec7dd60b405c0086655bf4757a85fa864b32.jpg

 

1935632044_whkVitHK_28bba91f946592ac9087018ac8d200d4f204dd90.jpg

 

1935632044_5rDRCjbH_1c5ab262d487e4513a961644a2320d8a44f8123b.png

 


 

 


0 Comments
제목

최근글


새댓글Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand